شنبه, 04 تیر 1401
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نشست هستان نگاری مطالعات زنان در ایران ضرورت و کاربردها نوشته شده توسط مدیر سایت 335
گزارش هم‌اندیشی «باز‌زایی الهیات در عصر پسا کرونا» نوشته شده توسط مدیر سایت 406
گزارش نشست از کیهان شناسی تا تاریخ قرآن نوشته شده توسط مدیر سایت 390
نشست تخصصی مطالعات تفسیری در ایران معاصر نوشته شده توسط مدیر سایت 425
هم‌اندیشی کاربردی سازی مطالعات قرآنی نوشته شده توسط مدیر سایت 750
نشست تخصصی نسبت میان ترجمه و تفسیر قرآن کریم نوشته شده توسط مدیر سایت 733
آشنایی با روش تحلیل محتوای متون دینی نوشته شده توسط مدیر سایت 738
نشست نشانه ها و رموز در آوانگاری و ثبت قرائات گوناگون در نسخ خطی نوشته شده توسط مدیر سایت 385
پنجمین هم اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در اعتلای علوم انسانی نوشته شده توسط مدیر سایت 1148
نشست تخصصی گفتگو محور بازخوانی حیات اجتماعی اخلاقی بانو فاطمه زهرا (ع) نوشته شده توسط مدیر سایت 530
شما اینجا هستید: خانه فعالیت‌های‌انجمن نشست ها