جمعه, 29 تیر 1403

سومین همایش بین‌المللی تفسیر اجتماعی قرآن کریم در جهان اسلام

 

 پوستر فارسی  پوستر عربی  پوستر انگلیسی

   سومین همایش بین المللی تفسیر اجتماعی قرآن کریم در جهان اسلام

 

                                                               محورهای همایش:

                                                    1- زن، خانواده، سلامت اجتماعی

                                           2- زن، خانواده، مطالعات تطبيقی کتب مقدس

                                                   3- زن، خانواده، اخلاق، معنویت

                                           4- زن، خانواده، قرآن و خوانش‌های معاصر

                                                 5- زن، خانواده، تفاسیر قرآن کریم

                                                    6- زن، معنویت، صلح جهانی

                                                7- زن، مطالبات حقوقی و اجتماعی

 

سایت ارسال مقالات

www.tafconf.ir

 

 

 

 

 

انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزار می‌کند:

سومین همایش بین‌المللی تفسیر اجتماعی قرآن کریم در جهان اسلام

محورهای همایش:

  • زن، خانواده، سلامت اجتماعی
  • زن، خانواده، مطالعات تطبيقی کتب مقدس
  • زن، خانواده، اخلاق، معنویت
  • زن، خانواده، قرآن و خوانش‌های معاصر
  • زن، خانواده، تفاسیر قرآن کریم
  • زن، معنویت، صلح جهانی
  • زن، مطالبات حقوقی و اجتماعی

دبیر علمی: دکتر فروغ پارسا

دبیر اجرایی: دکتر مرضیه محصص

  مهلت ارسال چکیده مقالات : ٣٠ آذر

مهلت ارسال مقالات: ٣٠ دی

زمان برگزاری همایش: ١٠ اسفند

سایت ارسال مقالات

www.tafconf.ir

پوستر فارسی

پوستر انگلیسی

پوستر عربی

شما اینجا هستید: خانه اخبار سومین همایش بین‌المللی تفسیر اجتماعی قرآن کریم در جهان اسلام