جمعه, 29 تیر 1403

هیات مدیره دوره اول

هیات مدیره دوره اول از سال 1396-1394

دانشگاه محل خدمت سمت نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رئیس هیئت مدیره خانم دکتر فروغ پارسا
دانشگاه قم نائب رئیس هیئت مدیره آقای دکتر جعفر نکونام
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی خزانه‌دار خانم دکتر مریم قبادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات عضو اصلی آقای دکتر سید محمدعلی ایازی
دانشگاه کاشان عضو اصلی آقای دکتر محسن قاسم‌پور
دانشگاه خوارزمی عضو اصلی آقای دکتر سید هدایت جلیلی
دانشگاه الزهرا (س) عضو اصلی خانم دکتر پروین بهارزاده
دانشگاه تربیت مدرس عضو اصلی خانم دکتر نصرت نیلساز
دانشگاه تهران عضو اصلی آقای دکتر ابوالفضل خوش‌منش
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عضو علی البدل خانم دکتر پروین ترکمنی آذر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات عضو علی البدل آقای دکتر مهرداد عباسی
دانشگاه تهران بازرس اصلی آقای دکتر حمید باقری
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بازرس علی البدل آقای دکتر محمد جانی‌پور
شما اینجا هستید: خانه درباره‌انجمن هیات مدیره دوره اول