سه شنبه, 27 ارديبهشت 1401

هیات مدیره

انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی به وسیله آگهی از کلیه علاقمندان دارای شرایط، جهت عضویت در این انجمن دعوت به عمل آورد و در تاریخ 18/3/94 در محل پژوهشگاه ، نخستین مجمع عمومی انجمن برگزار گردید و با حضور بیشتر اعضای هیئت مؤسس و 73 نفر از اعضای انجمن حایز حد نصاب شد. در این جلسه هیئت رییسه منتخب با نظارت نماینده وزارت علوم  نامزدهای انجمن را معرفی و اعضای حاضر ، 9 نفر عضو اصلی و2 نفر عضو علی البدل هیئت مدیره را به ترتیب ذیل انتخاب کردند:

1-    دکتر فروغ پارسا
2-    دکتر جعفر نکونام
3-    دکتر محمد علی ایازی
4-    دکتر سید هدایت الله جلیلی
5-    دکتر مریم قبادی
6-    دکتر محسن قاسم پور
7-    دکتر نصرت نیلساز
8-    دکتر پروین بهار زاده
9-    دکتر ابوالفضل خوش منش
10-    دکتر پروین ترکمنی آذر
11-    دکتر مهرداد عباسی
همچنین دکتر حمید باقری و  دکتر محمد جانی پور به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب شدند .

دومین مجمع عمومی سالانه انجمن در تاریخ 96/3/20 برگزار شد. در این مجمع و با حضور اکثر اعضای انجمن انتخابات برگزار شد  و  طی آن دومین هیأت مدیره انجمن به شرح ذیل انتخاب گردید:

1- دکتر فروغ پارسا به سمت رئیس

2- دکتر محسن قاسم پور به سمت نائب رئیس

3- دکتر قاسم درزی  به سمت خزانه دار

و 

4- دکتر مریم قبادی  عضو اصلی

5- دکتر نصرت نیل ساز عضو اصلی

6- دکتر پروین بهارزاده عضو اصلی

7- دکتر جعفر نکونام عضو اصلی

8- دکتر احمد بادکوبه ء هزاوه ء عضو اصلی

9- دکتر ندا گلیجانی مقدم  عضو اصلی 

و 

1- دکتر حمید باقری عضو علی البدل

2- دکتر مراد علی توانافر عضو علی البدل

و

1- دکتر رضا امانی  به سمت بازرس اصلی

2- خانم طاهره مرادی به سمت بازرس علی البدل.

 سومین مجمع سالانه انجمن در تاریخ 98/3/22 برگزار و سومین هیأت مدیره انجمن با اکثریت آراء به شرح ذیل انتخاب گردید:

1- دکتر سید هدایت جلیلی به سمت رئیس

2- دکتر محسن قاسم پور به سمت نائب رئیس

3-  دکترقاسم درزی به سمت خزانه دار

4- دکتر فروغ پارسا   عضو اصلی

5- دکتر سهیلا جلالی کندری عضو اصلی

6- دکتر لیلا هوشنگی عضو اصلی

7- دکتر مریم قاسم احمد عضو اصلی

و 

1- دکتر احمد بادکوبه هزاوه عضو علی البدل

2- دکتر سیدرضا مؤدب عضو علی البدل

و 

1- دکتر سید روح الله شفیعی بازرس اصلی

2- دکتر زهره اخوان مقدم بازرس علی البدل

 با استعفای دکتر سید هدایت جلیلی از سمت ریاست انجمن  و پذیرش استعفای ایشان از طرف هیأت مدیره و کمیسیون انجمن ها، اعضای هیأت مدیره در تاریخ 99/4/24 ،  با برگزاری انتخابات ، دکتر محسن قاسم پور را به عنوان رئیس هیات مدیره و دکتر فروغ پارسا به عنوان نایب رئیس  و دکتر احمد بادکوبه هزاوه به عنوان عضو اصلی و دکتر محمود مکوند به عنوان عضو علی االبدل معرفی کردند. بدین ترتیب اعضای سومین هیأت مدیره انجمن به شرح ذیل تغییر یافت.

1- دکتر محسن قاسم پور به سمت رئیس

2- دکتر فروغ پارسا  به سمت نایب رئیس

3- دکتر قاسم درزی  به سمت خزانه دار

4- دکتر سهیلا جلالی کندری عضو اصلی

5- دکتر لیلا هوشنگی عضو اصلی

6- دکتر مریم قاسم احمد عضو اصلی

7- دکتر احمد بادکوبه هزاوه عضو اصلی

و

1- دکتر سید رضا مؤدب عضو علی البدل

2- دکتر محمود مکوند عضو علی البدل

و

1- دکتر سید روح الله شفیعی بازرس اصلی 

2- دکتر زهره اخوان مقدم بازرس علی البدل

 

شما اینجا هستید: خانه درباره‌انجمن هیات مدیره