دوشنبه, 04 تیر 1403

هیات مدیره

اعضای هیات مدیره دوره اول

دانشگاه محل خدمت سمت نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رئیس هیئت مدیره خانم دکتر فروغ پارسا
دانشگاه قم نائب رئیس هیئت مدیره آقای دکتر جعفر نکونام
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی خزانه‌دار خانم دکتر مریم قبادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات عضو اصلی آقای دکتر سید محمدعلی ایازی
دانشگاه کاشان عضو اصلی آقای دکتر محسن قاسم‌پور
دانشگاه خوارزمی عضو اصلی آقای دکتر سید هدایت جلیلی
دانشگاه الزهرا (س) عضو اصلی خانم دکتر پروین بهارزاده
دانشگاه تربیت مدرس عضو اصلی خانم دکتر نصرت نیلساز
دانشگاه تهران عضو اصلی آقای دکتر ابوالفضل خوش‌منش
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عضو علی البدل خانم دکتر پروین ترکمنی آذر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات عضو علی البدل آقای دکتر مهرداد عباسی
دانشگاه تهران بازرس اصلی آقای دکتر حمید باقری
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بازرس علی البدل آقای دکتر محمد جانی‌پور

 

اعضای هیات مدیره دوره دوم

دانشگاه محل خدمت سمت نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رئیس هیئت مدیره خانم دکتر فروغ پارسا
دانشگاه کاشان نائب رئیس هیئت مدیره آقای دکتر محسن قاسم‌پور
دانشگاه شهید بهشتی خزانه‌دار آقای دکتر قاسم درزی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عضو اصلی خانم دکتر مریم قبادی
دانشگاه قم عضو اصلی آقای دکتر جعفر نکونام
دانشگاه تربیت مدرس عضو اصلی خانم دکتر نصرت نیلساز
دانشگاه الزهرا (س) عضو اصلی خانم دکتر پروین بهارزاده
دانشگاه تهران عضو اصلی آقای دکتر احمد بادکوبه هزاوه
دانشگاه الزهرا (س) عضو اصلی خانم دکتر ندا گلیجانی مقدم
دانشگاه تهران عضو علی البدل آقای دکتر حمید باقری
پژوهشگر عضو علی البدل آقای دکتر مرادعلی توانافر
دانشکده علوم و فنون قرآن تهران بازرس اصلی آقای دکتر رضا امانی
پژوهشگر بازرس علی البدل خانم دکتر طاهره مرادی

 

اعضای هیات مدیره دوره سوم

دانشگاه محل خدمت سمت مرتبه علمی نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره
دانشگاه علامه طباطبایی رئیس هیئت مدیره استاد آقای دکتر محسن قاسم‌پور
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نائب رئیس هیئت مدیره دانشیار خانم دکتر فروغ پارسا
دانشگاه شهید بهشتی خزانه‌دار استادیار آقای دکتر قاسم درزی
دانشگاه الزهرا(س) عضو اصلی دانشیار خانم دکتر سهیلا جلالی کندری
دانشگاه تهران عضو اصلی دانشیار آقای دکتر احمد بادکوبه هزاوه
جهاد دانشگاهی عضو اصلی استادیار خانم دکتر مریم قاسم احمد
دانشگاه الزهرا (س) عضو اصلی دانشیار خانم دکتر لیلا هوشنگی
دانشگاه قم عضو علی البدل استاد آقای دکتر سید رضا مودب
دانشگاه خوارزمی عضو علی البدل استادیار آقای دکتر محمود مکوند
پژوهشگر بازرس اصلی ----------- آقای دکتر سید روح الله شفیعی
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم بازرس علی البدل دانشیار خانم دکتر زهره اخوان مقدم
شما اینجا هستید: خانه درباره‌انجمن هیات مدیره