دوشنبه, 04 تیر 1403

نخستین مجمع عمومی انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی در پژوهشگاه+تصاویر

12wنخستین مجمع عمومی انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی در تاریخ 18 خرداد ساعت 15 تا 18 در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  برگزار گردید.
اولین مجمع عمومی انجمن با حضور بیشتر اعضای هیئت مؤسس و 73 نفر از اعضای انجمن حایز حد نصاب گردید. در این جلسه نخست خانم فروغ پارسا به عنوان نماینده هیات مؤسس گزارش روند شکل

گیری انجمن و خط مشی فعالیت آن را ارائه نمود .سپس هیئت رییسه منتخب با نظارت نماینده وزارت علوم  نامزدهای انجمن را معرفی و اعضای حاضر  9 نفر عضو اصلی و2 نفر عضو علی البدل هیئت مدیره را به ترتیب ذیل انتخاب کردند : 1- فروغ پارسا 2- جعفر نکونام 3- محمد علی ایازی 4- سید هدایت الله جلیلی 5- مریم قبادی 6- محسن قاسم پور 7- نصرت نیلساز 8- پروین بهار زاده 9- ابوالفضل خوش منش 10- پروین ترکمنی آذر11- مهرداد عباسی.  آقای حمید باقری و محمد جانی پور به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

 

 

 

شما اینجا هستید: خانه اخبار نخستین مجمع عمومی انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی در پژوهشگاه+تصاویر