سه شنبه, 15 اسفند 1402

کارگاه تابستانی «زبان‌های سامی و مطالعات قرآنی» (2)

انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگی اسلامی برگزار می‌کند:
کارگاه تابستانی «زبان‌های سامی و مطالعات قرآنی»
◽شامل: آشنایی اجمالی با الفبای آرامی شامل خطوط نسطوری/کلدانی، سریانی غربی (سرتو) و سطرنجیلی و الفبای عبری و آشنایی مختصر با قواعد صرفی آنها در پیوند با تحقیقات حوزه
مطالعات قرآنی.


مدرس: دکتر جواد اصغری (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
زمان: یکشنبه ها ساعت ۱۶ تا ۱۸ از نوزدهم تیرماه به مدت ۱۰ جلسه
لینک ثبت نام:
https://idpay.ir/summerschool2/shop

شما اینجا هستید: خانه کارگروه ها آموزش کارگاه تابستانی «زبان‌های سامی و مطالعات قرآنی» (2)