سه شنبه, 15 اسفند 1402

کارگاه آنلاین آشنایی با رویکرد تاریخ انگاره و اندیشه: اصطلاح شناسی، ویژگی‌ها و کلیات

پژوهشکده مطالعات قرآنی با همکاری انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی اقدام به برگزاری کارگاه آنلاین «آشنایی با رویکرد تاریخ انگاره و اندیشه: اصطلاح شناسی، ویژگی‌ها و کلیات» در روزهای شنبه اول و شنبه هشتم آذر 1399 نمود. در این کارگاه دکتر احمد پاکتچی(دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، دکتر سیدمحمدهادی گرامی(استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) و دکتر فرهنگ مهروش(دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی) به تدریس پرداختند. کارگاه در ۱۲ ساعت (۸ جلسه ۱.۵ ساعته) در 2 روز از ساعت 9 تا 12 و 14 تا 17 برگزار شد.

 

دکتر گرامی در بخش اول از این کارگاه به تعریف تاریخ انگاره و اندیشه پرداخت و منابع بسیاری را در این زمینه جهت مطالعه معرفی نمود. وی در ادامه در توضیح اصطلاح شناسی و بستر غربی آن، به نسبت اصطلاحات در زبان فارسی با حوزه لاتین آن اشاره کرد و اصطلاحات لاتین در حوزه تاریخ انگاره و اندیشه و ویژگی‌های این حوزه دانشی در فضای علوم انسانی زبان لاتین را شرح داد. دکتر گرامی سپس ویژگی‌ها و امتیازات این حوزه مطالعاتی را برشمرد و بستر شکل‌گیری آن در مطالعات اسلامی ایران و مطالعات اسلامی غرب را مورد بررسی قرار داد.

دو بخش بعدی از این کارگاه به تدریس دکتر پاکتچی اختصاص داشت. تبارشناسی دوگانه تاریخ انگاره در اندیشه جدید فلسفی و تاریخ پژوهی نوین و تمایز و نسبت تاریخ انگاره با رویکردهای نوین در مطالعات اسلامی مانند معناشناسی، ریشه شناسی، انسان شناسی و ... موضوعاتی بود که در بخش اول تدریس شد. در بخش دوم ایشان به موضوعاتی همانند تاریخ انگاره و اندیشه در علوم انسانی غرب پرداخته و رویکردهای مختلفی همچون تک ایده ها، نسبت تاریخ انگاره با گفتمان کاوی، نسبت تاریخ انگاره و اندیشه و فرهنگ پژوهی را تشریح کرد.

دکتر مهروش در قسمت آخر کارگاه تاریخ انگاره به بررسی تاریخ انگاره در علوم انسانی ایران پرداخت و از سیدجواد طباطبایی، آدمیت و ...مثالهایی را عنوان کرد.وی همچنین در ذکر مثالهایی از تاریخ انگاره در مطالعات اسلامی ایران، به کارهایی از پاکتچی، قراملکی، محمدتقی سبحانی و ... اشاره نمود.
در پایان هر کلاس اساتید به پرسشهای شرکت کنندگان پاسخ دادند و بحث و گفتگو در زمینه مسائل تدریس شده انجام شد.

شما اینجا هستید: خانه کارگروه ها آموزش کارگاه آنلاین آشنایی با رویکرد تاریخ انگاره و اندیشه: اصطلاح شناسی، ویژگی‌ها و کلیات