سه شنبه, 15 اسفند 1402

کارگاه آموزشی سنجش پذیری و مقیاس سازی در تحلیل مفاهیم قرآنی

شما اینجا هستید: خانه کارگروه ها آموزش کارگاه آموزشی سنجش پذیری و مقیاس سازی در تحلیل مفاهیم قرآنی