جمعه, 29 تیر 1403

دومین کارگاه مجازی ترجمه عربی به فارسی متون اسلامی معاصر (دوره مقدماتی)

انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزار می کند:
دومین کارگاه دانش افزایی کمیته مطالعات ترجمه عربی
کارگاه مجازی ترجمه عربی به فارسی متون اسلامی معاصر (دوره مقدماتی)
مدرس: دکتر طاهره سادات شجاعی (دکترای زبان و ادبیات عربی، مترجم )و دکتر هاله بادینده (دکترای زبان و ادبیات عربی، مترجم)
زمان برگزاری:13 تیر تا 20 مرداد 1400

 

 

شما اینجا هستید: خانه اخبار دومین کارگاه مجازی ترجمه عربی به فارسی متون اسلامی معاصر (دوره مقدماتی)