چهارشنبه, 09 خرداد 1403

گزارش درسگفتار اصل مادینه هستی و تجلی آن در فرهنگ اسلامی

روز شنبه 15 اردیبهشت ماه 97 درسگفتار اصل مادینه هستی و تجلی آن در فرهنگ اسلامی با تدریس سرکار خانم دکتر زهرا محققیان طی یک جلسه 3 ساعته برگزارشد.
هدف از برگزاری این درسگفتار افزایش دانش نظری درباره ابعاد مختلف زبان قرآن مخصوصا در اسلوب های بیانی آن ارتقای مهارت علمی در زمینه استفاده از علوم ادبی جهت فهم پیام متن مقدس قرآن و تقویت و توانمندسازی مخاطبان برای انجام یک مطالعه میان رشته ای قرآن کریم و با شرکت دانشجویان و پژوهشگران رشته علوم قرآن و حدیث، مطالعات زنان، ادبیات تاریخ و... برگزار شد.

شما اینجا هستید: خانه اخبار گزارش درسگفتار اصل مادینه هستی و تجلی آن در فرهنگ اسلامی