سه شنبه, 08 خرداد 1403

بازدید از خانه قرآن و عترت

انجمن ایرانی مطالعات قرانی و فرهنگ اسلامی در راستای راهبرد ارتباطی خود از خانه قران و عترت سیده نفیسه در قم در اردیبهشت 1402 بازدید داشت.

در این بازدید سرکار خانم دکتر پارسا ریاست انجمن ، خانم دکتر جزایری و خانم نفیسه مرادی مدیر کارگروه مطالعات اسلامی زنان حضور داشتند.

qrn2qrn

شما اینجا هستید: خانه فعالیت‌های‌انجمن سفرهای علمی بازدید از خانه قرآن و عترت