جمعه, 31 فروردين 1403

معرفی و بررسی ترجمه انگلیسی قرآن در The Sublime Quran با ترجمه دکتر لاله بختیار (محقق، پژوهشگر و استاد بازنشسته دانشگاه شیکاگو)

پژوهشکده مطالعات قرآنی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، گروه پژوهشی مطالعات زنان و  موسسه فرهنگی هنری ماهشید خرد، نشست معرفی و بررسی ترجمه انگلیسی قرآن  در The Sublime Quran، با ترجمه دکتر لاله بختیار محقق، پژوهشگر و استاد بازنشسته دانشگاه شیکاگو را درتاریخ 15 بهمن 97 برگزار نمود.
دکتر لاله بختیار در واژگان و آیات فراوانی فهمی متفاوت با تفاسیر و ترجمه‌های پیشین به دست داده است. این فهم متفاوت مبتنی بر برداشت خاص او از تمامیت متن قرآن است. به باور او، قرآن برای همه افراد انسان است و هیچ گروه خاصی مخاطب انحصاری آن نیست. شاید بحث انگیزترین بخش کار بختیار ترجمه و دریافتی است که درباره جایگاه زنان به دست می‌دهد. او تنها مرجعی است که کوشیده وجه جنسیتی زبان عربی را، در سطح نحو، در ترجمه اش بازتاباند که باعث می شود زن و جنس مؤنث از دل متن دیده شود و تعادل جنسیتی موجود در متن اصلی در زبان مقصد بروز نماید.

شما اینجا هستید: خانه کارگروه ها بین الملل نشست ها معرفی و بررسی ترجمه انگلیسی قرآن در The Sublime Quran با ترجمه دکتر لاله بختیار (محقق، پژوهشگر و استاد بازنشسته دانشگاه شیکاگو)