جمعه, 29 تیر 1403

هیئت مدیره دور جهارم

اعضای هیأت مدیره دوره چهارم از سال 1401-1404

نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیأت مدیره مرتبه علمی سمت دانشگاه محل خدمت
فروغ پارسا دانشیار رئیس هیأت مدیره پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جعفر نکونام استاد نائب رئیس هیأت مدیره دانشگاه قم
مرضیه محصص استادیار خزانه‌دار دانشگاه شهید بهشتی
عبدالهادی فقهی‌زاده استاد عضو اصلی دانشگاه تهران
نصرت نیلساز دانشیار عضو اصلی دانشگاه تربیت مدرس
مریم قبادی استادیار عضو اصلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
قاسم درزی استادیار عضو اصلی دانشگاه شهید بهشتی
پروین بهارزاده دانشیار عضو علی البدل دانشگاه الزهرا (س)
زهره اخوان مقدم دانشیار عضو علی البدل دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
نفیسه مرادی ------ بازرس اصلی پژوهشگر
پیمان کمالوند ------- بازرس علی البدل پژوهشگر

انجمن ایرانی مطالعات قرانی و فرهنگ اسلامی

شما اینجا هستید: خانه درباره‌انجمن هیات مدیره دوره چهارم