جمعه, 31 فروردين 1403
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات تفسیری نوشته شده توسط مدیر سایت 36
دهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات تفسیری نوشته شده توسط مدیر سایت 40
نهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات تفسیری با عنوان «بررسی تفسیری راز همجواری همسران پیامبر(ص) در آیه تطهیر با عنایت به ساختار ادبی ومحتوایی آیه» نوشته شده توسط مدیر سایت 59
هشتمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات تفسیری « روش تحقیق در گرایش‌های الهیات؛ ایده‌ها، چالش‌ها و راهکارها» نوشته شده توسط مدیر سایت 85
هفتمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات تفسیری « جایگاه نسخ خطی در پژوهش رشته های الهیات، راهکارها و ایده‌ها» نوشته شده توسط مدیر سایت 75
ششمین نشست از سلسله نشست های مطالعات تفسیری «دست یابی به غیب وکارکردهای آن در قرآن وعهدعتیق » نوشته شده توسط مدیر سایت 84
پنجمین نشست از سلسله نشست های مطالعات تفسیری « تفسیراستقلالی قرآن،چیستی، چرایی، ره آوردها » نوشته شده توسط مدیر سایت 81
چهارمین نشست از سلسله نشست های مطالعات تفسیری « تحفه‌های عرفانی قرآن برای انسان معاصر» نوشته شده توسط مدیر سایت 83
سومین نشست از سلسله نشست های مطالعات تفسیری « معناشناسی اسلام در قرآن » نوشته شده توسط مدیر سایت 81
دومین نشست از سلسله نشست های مطالعات تفسیری « تفاوت تفسیر هرمنوتیکی با تفسیر به رای » نوشته شده توسط مدیر سایت 81
شما اینجا هستید: خانه کارگروه ها مطالعات تفسیری