جمعه, 29 تیر 1403

هیات مدیره دوره دوم

اعضای هیات مدیره دوره دوم از سال 1398-1396

دانشگاه محل خدمت سمت نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رئیس هیئت مدیره خانم دکتر فروغ پارسا
دانشگاه کاشان نائب رئیس هیئت مدیره آقای دکتر محسن قاسم‌پور
دانشگاه شهید بهشتی خزانه‌دار آقای دکتر قاسم درزی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عضو اصلی خانم دکتر مریم قبادی
دانشگاه قم عضو اصلی آقای دکتر جعفر نکونام
دانشگاه تربیت مدرس عضو اصلی خانم دکتر نصرت نیلساز
دانشگاه الزهرا (س) عضو اصلی خانم دکتر پروین بهارزاده
دانشگاه تهران عضو اصلی آقای دکتر احمد بادکوبه هزاوه
دانشگاه الزهرا (س) عضو اصلی خانم دکتر ندا گلیجانی مقدم
دانشگاه تهران عضو علی البدل آقای دکتر حمید باقری
پژوهشگر عضو علی البدل آقای دکتر مرادعلی توانافر
دانشکده علوم و فنون قرآن تهران بازرس اصلی آقای دکتر رضا امانی
پژوهشگر بازرس علی البدل خانم دکتر طاهره مرادی

انجمن ایرانی مطالعات قرانی و فرهنگ اسلامی

شما اینجا هستید: خانه درباره‌انجمن هیات مدیره دوره دوم