دوشنبه, 04 تیر 1403

معرفی انجمن

باسمه تعالی
انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی


مقدمه
فرهنگ و تمدن اسلامي در شکل پيوسته و لايه مشترک آن ميان ملل مسلمان، به وضوح متأثر از قرآن کريم است. به عبارت ديگر، آن چيزي که ملت‌هاي مسلمان را، به رغم تفاوت در بن‌مايه‌هاي فرهنگي، به يکديگر پيوند مي‌دهد، تجربه مشترکشان در تعامل و گفتگوي با قرآن کريم است. در جهان امروز نيز، حضور قرآن بر انديشه و فرهنگ جوامع مسلمان همچنان شاخص و تأثيرگذار است: چنان که همه مکاتب فکری اسلامی و جريان‌هاي اصلاح ديني-اجتماعي و نیز فرقه های مختلف اسلامی در اشکال جديد شان، همگي مشروعيت فکر و راه خود را بر خوانش و فهم قرآن کريم بنا کرده‌اند. بر این اساس تعامل متخصصان و صاحبنظران مطالعات قرآنی ، تاریخ و تمدن اسلامی و دیگر رشته های مرتبط با فرهنگ اسلامی می تواند موجبات مطالعات میان رشته ای و پربار ترشدن مطالعات در هر دو حوزه را فراهم می آورد.
ضرورت تشکیل انجمن
یکی از راه های اثرگذاری بر روند فعالیت های علمی قرآنی در افق فرهنگ و تمدن اسلامی، استفاده از ظرفیت های موجود در حوزه مطالعات قرآنی و دیگر حوزه های مرتبط است. و این مهم از طریق هم اندیشی صاحبنظران این حوزه ها  در قالب تشکیل انجمن های علمی است. در واقع، انجمن های علمی یکی از ضرورت های لامحاله در برداشتن موانع حصارهای تنگ نظری برای رسیدن به شکوفایی در زمینه های علمی و رشد و بالندگی است.
" انجمن ایرانی مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   " با هدف گسترش تعاملات علمي-فرهنگي، در سطح ملي، منطقه‌اي و جهان اسلام، با دانشگران و پژوهشگران (اعم از دانشگران مطالعات قرآني و جز ايشان)، با هدف هم‌افزايي علمي، اثربخشي و رشد مطالعات قرآني در پيوند و تعامل با ديگر دانشگران علوم انساني تشکیل می شود.


 اهداف انجمن
-    بسط و تعميق مطالعات ميان‌رشته‌اي در حيطه مطالعات قرآني، به عنوان تنها مسير توليد علم و افزايش آگاهي.
-    شناخت و واکاوي مسائل پژوهش در حيطه مطالعات قرآني، متناسب با نيازهاي فرهنگی امروز ايران اسلامي و جهان اسلام.
-    گسترش تعاملات فرهنگي-رسانه‌اي، در سطح ملي، منطقه ای و جهان اسلام  
-    ایجاد فضایی برای نقد افکار و اندیشه ها برای به تعالی رساندن آن
-    ایجاد نشاط علمی، پویایی با طرح پرسش های جدی از سوی مخاطبان
برنامه ها و فعالیت های پیشنهادی انجمن   
اجرای طرح های کلان پژوهشی
برگزاری همایش های ملی و بین المللی
برگزاری کارگاه های آموزشی داخلی و خارجی
انتشار کتب اعضای انجمن با شرایط خاص
انتشار مجلات علمی
برگزاری مراسم بزرگداشت پیشکسوتان و اندیشمندان
برگزاری مراسم نقد و معرفی کتاب
برگزاری مراسم نقد و بررسی آرائ و اندیشه های مطرح در حوزه مطالعات قرآنی

شما اینجا هستید: خانه درباره‌انجمن معرفی انجمن