دوشنبه, 04 تیر 1403

هیات مدیره دوره سوم

اعضای هیات مدیره دوره سوم از سال 1401-1398

دانشگاه محل خدمت سمت مرتبه علمی نام و نام خانوادگی اعضای اصلی هیئت مدیره
دانشگاه علامه طباطبایی رئیس هیئت مدیره استاد آقای دکتر محسن قاسم‌پور
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نائب رئیس هیئت مدیره دانشیار خانم دکتر فروغ پارسا
دانشگاه شهید بهشتی خزانه‌دار استادیار آقای دکتر قاسم درزی
دانشگاه الزهرا(س) عضو اصلی دانشیار خانم دکتر سهیلا جلالی کندری
دانشگاه تهران عضو اصلی دانشیار آقای دکتر احمد بادکوبه هزاوه
جهاد دانشگاهی عضو اصلی استادیار خانم دکتر مریم قاسم احمد
دانشگاه الزهرا (س) عضو اصلی دانشیار خانم دکتر لیلا هوشنگی
دانشگاه قم عضو علی البدل استاد آقای دکتر سید رضا مودب
دانشگاه خوارزمی عضو علی البدل استادیار آقای دکتر محمود مکوند
پژوهشگر بازرس اصلی ----------- آقای دکتر سید روح الله شفیعی
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم بازرس علی البدل دانشیار خانم دکتر زهره اخوان مقدم

انجمن ایرانی مطالعات قرانی و فرهنگ اسلامی

شما اینجا هستید: خانه درباره‌انجمن هیات مدیره دوره سوم