چهارشنبه, 12 مهر 1402
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
معرفی و نقد کتاب «علوم قرآنی» نوشته شده توسط مدیر سایت 797
گزارش چهارمین مجمع عمومی عادی نوشته شده توسط مدیر سایت 5392
گزارش درسگفتار اصل مادینه هستی و تجلی آن در فرهنگ اسلامی نوشته شده توسط مدیر سایت 953
گزارش برگزاری مراسم نکوداشت دکتر احمد پاکتچی نوشته شده توسط مدیر سایت 6008
برگزاری مراسم نکوداشت دکتر احمد پاکتچی نوشته شده توسط مدیر سایت 3502
امضای تفاهم نامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با انجمن ایرانی مطالعات قرآنی نوشته شده توسط مدیر سایت 5467
سخنرانی بازتاب قرآن، فرهنگ و معارف اسلامی در آثار نویسندگان روسی نوشته شده توسط مدیر سایت 1891
سومین هم اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم نوشته شده توسط مدیر سایت 1942
شیوه نامه فصلنامه مطالعات میان رشته ای قرآن کریم نوشته شده توسط مدیر سایت 3262
گزارش برنامه نکوداشت از اساتید پیشکسوت مطالعات قرآنی نوشته شده توسط مدیر سایت 2553
شما اینجا هستید: خانه اخبار