سه شنبه, 27 ارديبهشت 1401

اولین همایش بین المللی تفسیر اجتماعی قرآن کریم در جهان اسلام

اولین همایش بین المللی تفسیر اجتماعی قرآن کریم در جهان اسلام
با سخنرانان استادان دانشگاه های مختلف ایران و جهان اسلام
دبیر علمی: دکتر فروغ پارسا
دبیر اجرایی: دکتر قاسم درزی
18و19 اسفند 1400

 

برنامه همایش

شما اینجا هستید: خانه اخبار اولین همایش بین المللی تفسیر اجتماعی قرآن کریم در جهان اسلام