شنبه, 04 تیر 1401

سومین نشست دانش‌افزایی مطالعات زنان «جایگاه مادر در منابع فقه شیعه»

دکتر پارسا_پژوهشگاه: کمیته‌ی تخصصی مطالعات اسلامی زنان وابسته به انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، سومین نشست دانش‌افزایی مطالعات زنان را برگزار می‌نماید.

 «جایگاه مادر در منابع فقه شیعه»

سخنران: دکتر فروغ پارسا، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 

شما اینجا هستید: خانه فعالیت‌های‌انجمن نشست ها سومین نشست دانش‌افزایی مطالعات زنان «جایگاه مادر در منابع فقه شیعه»