چهارشنبه, 29 دی 1400

نشست دانش افزایی تاریخ گذاری روایت (لن یفلح قوم ولوا امرهم امرة)

کمیته زنان انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با همکاری پژوهشکده مطالعات قرآنی برگزار می کند:

نشست دانش افزایی تاریخ گذاری روایت (لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة)

دکتر معصومه ریعان (استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان)

زمان چهارشنبه، 30 تیرماه 1400 ساعت 17 الی 19

 

 

 

شما اینجا هستید: خانه اخبار نشست دانش افزایی تاریخ گذاری روایت (لن یفلح قوم ولوا امرهم امرة)