شیوه نامه فصلنامه مطالعات میان رشته ای قرآن کریم

شیوه نامه فصلنامه مطالعات میان رشته ای قرآن کریم

شیوه نامه فصلنامه مطالعات میان¬رشته ای قرآن کریم با صاحب امتیازی انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی به شرحی است که در پی می آید:
الف. محورهای مقالات
محورهای مقالات قابل انتشار در فصلنامه مطالعات میان رشته ای قرآن کریم است:
  فلسفه
  کلام
  تاریخ
  انسان شناسی
  زبان شناسی
 ادبیات ادیان
 اخلاق
 عرفان
 تعلیم و تربیت
 هنر و زیبایی شناسی
ب. راهنمای تدوین و پذیرش مقالات
نشریه از مقاله‌های تحقیقی اصیل که اندیشه نو یا پرداختی بدیع داشته باشند، به‌ویژه از مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی، استقبال می‌کند و از پذیرش مقاله‌های مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است.
صرفاً مقاله‌هایی پذیرفته مي شود که در نشریه هاي داخلی و خارجی چاپ نشده باشد.
حق چاپ مقاله، پس از پذيرش، براي نشریه محفوظ است و نويسنده مقاله مجاز به چاپ آن در جاي ديگر نيست.
مجله در قبول، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله‌های دریافتی آزاد است.
نویسنده(گان) محترم، مشخصات ذیل را به همراه مقاله ارسال كنند:
نام و نام¬ خانوادگی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی
میزان ‌تحصیلات، رتبه علمی، گروه‌ آموزشی، نام ‌دانشکده، دانشگاه و شهر محل ‌دانشگاه نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی
معرفی نویسنده مسئول در صورت تعدد نویسندگان
درج نشاني پست الکترونیک نویسنده(گان)
نشانی، کدپستی، ‌شماره تلفن نویسنده مسئول و شماره همراه تمام نویسندگان
نویسندگان محترم، فایل الکترونیک مقاله‌های ارسالي را به‌همراه درخواست انتشار و مشخصات بالا از طریق رایانامه‌های  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    یا  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال كنند (تلفن نشریه: 3-88046891  داخلی 289)
پذیرش اولیه مقاله مشروط به رعایت نكات «راهنمای تدوین مقاله» و پذیرش نهایی و چاپ مشروط به تأیید داوران مقاله و هیئت تحریریه است. در هر صورت، نتیجه به نویسنده اعلام خواهد شد.
صفحات مقاله حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه باشد و در مجموع از 8000 کلمه (مطابق کلمه‌شمار Word) تجاوز نکند. در ضمن، مقاله در نرم‌افزارWord 2007   به‌همراه فایل pdf ارسال شود.
قلم متن فارسی: B Lotus 13 / قلم متن عربی: B Badr 13 / قلم متن لاتين: Times New Roman 10.5
    Page Setup: Paper Size: A4, Margins: Top: 5.6 cm, Bottom: 5.6 cm, Left: 4.5 cm, Right: 4.5 cm
       اندازة جدول ها، نمودارها، تصويرها، و نقشه ها مطابق با اندازة متن چاپي نشريه حداکثر 12 در 18 cm باشد.
داشتن عنوان، چکیده (حداکثر 150 کلمه) و واژه‌های کلیدی (حداکثر 7 واژه)، به دو زبان فارسی و انگلیسی براي همه‌ مقاله ها الزامي است.
متن مقاله مشتمل بر مقدمه، مباحث اصلی، نتیجه‌گیری و منابع باشد.
معادل خارجی اسامی خاص، اصطلاحات و واژگان در متن، درون پرانتز قرار گيرد.
رسم‌الخط و قواعد املایی مقالات، ترجیحاً مطابق شیوه‌نامه «دستور خط فارسی» مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (بارگیری pdf) باشد.

ج. شیوه استناد
ارجاعات مقاله‌، درون‌متني و به‌ شیوه زیر باشد:
برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل قول مستقیم (داخل گیومه)، نام خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سال انتشار، شماره جلد و صفحه منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، 1366: 1/ 210)
برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل¬ قول غیرمستقیم، نام خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سال انتشار و شماره جلد، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، 1366: 1/ 21-25)
ارجاعات درون متني غیرفارسی، به ‌شيوۀ قبل و به زبان اصلی آورده شود.  مثال: (Nelson, 2003:115)
اگر از نویسنده‌اي در یکسال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با قراردادن حروف الف، ب، پ، و...، در زبان فارسي و حروف a،b ، و...، در زبان¬هاي خارجي، پس از سال انتشار، آثار از هم متمایز شوند.
در ارجاعات درون‌متنی به فرهنگ یا دانشنامه‌ای که مقالات آنها نویسنده مستقل دارد، نام نویسنده مقاله، سال انتشار، شماره جلد و صفحه منبع مورد نظر آورده شود.  مثال: (انواری، 1373: 6/ ذیل «ابومحمد صالح»).
در ارجاعات درون‌متنی به فرهنگ یا دانشنامه‌ای که مقالات آنها نویسنده مستقل ندارد یا نام نویسنده ذکر نشده است، نام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار، شماره جلد، و نام مدخل مورد نظر (در گیومه) آورده شود. مثال: (دائرة‌المعارف فارسی، 1380: ذیل «ابن سینا»).
ارجاعاتِ تکراري، کامل و مانند بار نخست آورده ‌شود و از کاربرد واژه‌های «همان»، «پیشین» و «مانند آن» در متن و یا گذاشتن خط به¬جای نام مؤلف در منابع خودداری شود.

د. منابع
در پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، براساس نام خانوادگی نویسنده، به‌ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر ذکر شود:
کتاب: نام خانوادگی نویسنده(گان)، نام‌ نویسنده(تاریخ‌ انتشار). نام کتاب به‌صورت ایتالیک (ايرانيك)، نام مترجم یا مصحح، شمارۀ جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر.
مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریه به صورت ایتالیک (ايرانيك)، سال نشريه، شماره نشریه، شماره صفحات مربوط به مقاله.
منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله»، نام وب‌سایت (یا عنوان نشریه الکترونیکی، جلد، شماره، سال)، صفحه، آدرس اینترنتی.