دوشنبه, 17 مرداد 1401

برگزاری کارگاه «روش بهره برداری از امکانات الکترونیکی در تحقیقات

2برگزاری کارگاه «روش بهره برداری از امکانات الکترونیکی در تحقیقات
در روز پنج شنبه 23مهر 1394 به همت «انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی » کارگاهی یک روزه در زمینه روش بهره برداری از امکانات الکترونیکی در تحقیقات در پژوهشگاه علوم انسانی واقع در تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64غربی برگزار گردید.


موضوعاتی که در زمینه آنها سخن گفته شد، عبارت بودند از:
الف. روش استفاده از نرم افزارهای اسلامی و کتاب مقدس
ب. روش طبقه بندی و جستجوی اطلاعات در رایانه شخصی
ج. چگونگی استفاده از ورد در تحقیقات
د. روش استفاده از اینترنت در تحقیقات
گفتنی است که اغلب محققان از بسیاری از توانایی هایی که امکانات الکترونیکی در اختیارشان می گذارند، اطلاع کافی ندارند و این در حالی است که اگر از آنها اطلاع داشتند و آنها را به کار می بستند، به روشنی می یافتند که بسا تحقیقی که به طریق عادی ممکن است، چند ماه به طول انجامد، با استفاده از امکانات الکترونیکی یکروزه انجام می پذیرد.
امروزه نرم افزارهایی که منابع تحقیق را در اختیار می نهد، کار پژوهش را بسیار تسهیل و تسریع کرده است. به راحتی می توان یک کتابخانه حجیم چند هزار کتابی را در هارد کامپیوتر جای داد و حمل کرد و به آسانی می توان، مطالب مورد تحقیق را جستجو و گردآوری نمود و به سهولت می توان فیش های تحقیقی ساخت و آنها را دسته بندی کرد و بر آنها حاشیه زد و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
نیز امکاناتی که نرم افزار ورد (Word ) برای سامان دهی تحقیق و فیش برداری و دسته بندی فیش ها و یادداشت گذاری در فیش ها و درج استناد و کتابشناسی و فهرست سازی مطالب دارد، مورد غفلت بسیاری از محققان است و متأسفانه محققان از امکانات این نرم افزارها به صورت خیلی ابتدایی استفاده می کنند. این در حالی است که آشنایی کافی ایشان به این امکانات، تحقیق را بسیار تسهیل و تسریع می سازد.
حتی، امکاناتی که ویندوز به محقق برای طبقه بندی و جستجوی اطلاعات کمک می کند، مورد غفلت بسیاری از محققان است و این در حالی است که اگر به آنها آشنایی کافی داشتند، به وضوح می یافتند که چقدر تحقیقاتشان را تسهیل و تسریع می بخشد.
جعفر نکونام
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه قم

 

شما اینجا هستید: خانه فعالیت‌های‌انجمن کار گروهها آموزش برگزاری کارگاه «روش بهره برداری از امکانات الکترونیکی در تحقیقات