یکشنبه, 12 آذر 1402

گزارش بازدید از کلیسای وانگ و میدان نقش جهان اصفهان

گزارشی از بازدید اعضا محترم انجمن ایرانی مطالعات قرآنی وفرهنگ اسلامی از میدان نقش جهان و کلیسای وانگ در شهر اصفهان

اعضای انجمن ایرانی مطالعات قرآنی وفرهنگ اسلامی در تاریخ 29 فروردین 96 از کلیسای وانگ و میدان نقش جهان بازدید داشتند. در این بازدید که خانم دکتر پارسا ، اقای دکتر مطیع و آقای دکتر جانی پور از اساتید انجمن و عده ای از اعضا حضور داشتند ضمن بازدید از بناهای تاریخی ،ارتباط معماری این بناها با فرهنگ اسلامی مورد تحلیل قرار گرفت.

شما اینجا هستید: خانه فعالیت‌های‌انجمن سفرهای علمی گزارش بازدید از کلیسای وانگ و میدان نقش جهان اصفهان