برگزاری نشست رويكردهاي تفسير ارجاعي و توصيفي

10«رويكردهاي تفسير ارجاعي و توصيفي» عنوان نشست بود که به همت پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با همکاری انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی در عصر روز 16  شهریور 1394 با سخنراني حجت‌الاسلام دكتر سيد محمدعلي ايازي در محل پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات

فرهنگي برگزار گردید.
دکتر ایازی در ابتدای بحث با اشاره به سفری که اخیرا به دعوت موسسه قرآن شناسی Quranicum  Corpus  و خانم آنجلیکا نویورت - قرآن شناس برجسته - به آلمان داشتند،گفتند:  این مجموعه گسترده پژوهشی به دنبال آن است که بداند مخاطبان قرآن در عصر پیامبر اسلام ص به چه می اندیشیده اند و چه توقعاتی از این متن داشته اند.خانم نویورت که خود در حال نگارش مجموعه ای تفسیر گونه برای قرآن است، مجموعه را مجهز به آزمایشگاه کربن 14 نموده است و کار بر روی قرآن های قدیمی و تعیین سن آن ها به طور دقیق در این آزمایشگاه  انجام می پذیرد.در این آزمایشگاه کار بر روی پوست استفاده شده در قرآن ها و نوع مرکبی که آیات با آن ها نگاشته شده اند،انجام می پذیرد. دکتر ایازی با اشاره به قرآن کشف شده در مسجد صنعا گفتند که سن این قرآن در ابتدا حدود 80 هجری قمری تخمین زده شده ولی با آزمایش هایی که بر روی آن انجام گرفت،مشاهده شدکه این قرآن قدیمی تر است و متن زیرین بسیار ابتدایی تری موجود بوده که شسته شده و متن جدید، با خطی دیگر بر روی آن نگاشته شده است.ایشان در ادامه در زمینه تفسیر ارجاعی و توصیفی توضیحاتی را ارائه نمودند و خاطرنشان کردند که این رویکردها مورد توجه قرآن شناسان غربی قرار گرفته است.این نشست با مطرح شدن پرسش هایی از سوی حضار و پاسخگویی دکتر ایازی به پایان رسید.