چهارشنبه, 12 مهر 1402

نشست مفهوم التحریر فی التفسیر التحریر و التنویر ابن عاشور

مفهوم التحریر فی التفسیر التحریر و التنویر ابن عاشور
از سلسله نشست‌های «تحولات پژوهش در حیطه مطالعات تفسیری قرآن کریم»
24 آذر1400

مرکز پژوهشی مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی به مناسبت هفته پژوهش در تاریخ 24 آذر ماه 1400 نشستی با عنوان «مفهوم التحریر فی التفسیر التحریر و التنویر ابن عاشور» از سلسله نشست‌های «تحولات پژوهش در حیطه مطالعات تفسیری قرآن کریم» برگزار کرد. در این نشست دکتر نجم الدین خلف الله استاد دانشگاه لوران فرانسه و دکتر آلاء وحیدنیا استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به سخنرانی پیرامون این تفسیر پرداختند. نشست به زبان عربی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دکتر فروغ پارسا رئیس مرکز پژوهشی مطالعات قرآنی، توضیحاتی درباره هفته پژوهش و نشست‌های برگزار شده در این هفته عنوان کرد و از سخنرانان دعوت نمود سخنان خود را آغاز نمایند.
سپس دکتر وحیدنیا توضیحاتی راجع به شخصیت"محمد الطاهر بن‌عاشور" و تفسیر وی ارائه کرد و به بیان ویژگی‌های تفسیر "التحریر و التنویر" و همچنین رویکرد و روش مفسر آن یعنی علامه محمدالطاهر‌بن عاشور در تفسیر قرآن پرداخت. وی در ادامه به معرفی دکتر نجم الدین خلف‌الله پرداخته و گزارشی کوتاه از تحصیلات، فعالیت ها و علاقه‎مندهی‌های پژوهشی ایشان ارائه داد.
سپس دکتر نجم الدین خلف الله استاد دانشگاه لوران فرانسه به بیان مراد علامه محمد الطاهر بن عاشور از واژه "التحریر" در تفسیر "التحریر و التنویر" پرداخت.
درانتها نیزبه پرسش های حضار پاسخ داده شد.

شما اینجا هستید: خانه فعالیت‌های‌انجمن نشست ها نشست مفهوم التحریر فی التفسیر التحریر و التنویر ابن عاشور