جمعه, 17 مرداد 1399

هیات مدیره

انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی به وسیله آگهی از کلیه علاقمندان دارای شرایط، جهت عضویت در این انجمن دعوت به عمل آورد و در تاریخ 18/3/94 در محل پژوهشگاه ، نخستین مجمع عمومی انجمن برگزار گردید و با حضور بیشتر اعضای هیئت مؤسس و 73 نفر از اعضای انجمن حایز حد نصاب شد. در این جلسه هیئت رییسه منتخب با نظارت نماینده وزارت علوم  نامزدهای انجمن را معرفی و اعضای حاضر ، 9 نفر عضو اصلی و2 نفر عضو علی البدل هیئت مدیره را به ترتیب ذیل انتخاب کردند:

1-    دکتر فروغ پارسا
2-    دکتر جعفر نکونام
3-    دکتر محمد علی ایازی
4-    دکتر سید هدایت الله جلیلی
5-    دکتر مریم قبادی
6-    دکتر محسن قاسم پور
7-    دکتر نصرت نیلساز
8-    دکتر پروین بهار زاده
9-    دکتر ابوالفضل خوش منش
10-    دکتر پروین ترکمنی آذر
11-    دکتر مهرداد عباسی
همچنین دکتر حمید باقری و  دکتر محمد جانی پور به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب شدند .

شما اینجا هستید: خانه درباره‌انجمن هیات مدیره