چهارشنبه, 27 شهریور 1398
شما اینجا هستید: خانه فعالیت‌های‌انجمن کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی سنجش پذیری و مقیاس سازی در تحلیل مفاهیم قرآنی