سه شنبه, 01 بهمن 1398

کارگاه آموزشی سنجش پذیری و مقیاس سازی در تحلیل مفاهیم قرآنی

شما اینجا هستید: خانه فعالیت‌های‌انجمن کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی سنجش پذیری و مقیاس سازی در تحلیل مفاهیم قرآنی