سه شنبه, 01 بهمن 1398

کارگاه آموزشی معناشناسی ایمان در قرآن کریم

پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزار میکند:

چهارمین دوره کارگاه های آشنایی با حیطه های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی با عنوان معناشناسی ایمان در قرآن کریم.

 

شما اینجا هستید: خانه فعالیت‌های‌انجمن کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی معناشناسی ایمان در قرآن کریم