چهارشنبه, 30 آبان 1397
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه آموزشی بین المللی تحقیقات تفسیری هرمنوتیکی از دیدگاه اسلام و مسیحیت نوشته شده توسط مدیر سایت 196
کارگاه آموزشی معناشناسی ایمان در قرآن کریم نوشته شده توسط مدیر سایت 263
کارگاه آموزشی بین المللی تفسیر هرمنوتیک کتاب های مقدس نوشته شده توسط مدیر سایت 267
کارگاه آموزشی آشنایی با حیطه های معنا شناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی نوشته شده توسط مدیر سایت 325
کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تحلیلی نوشته شده توسط مدیر سایت 269
کارگاه آموزش نرم‌افزارهای یادداشت‌برداری و مهارت‌های تخصصی نوشته شده توسط مدیر سایت 222
کارگاه آشنایی با تاریخ خط عربی و رسم ‌المصحف نوشته شده توسط مدیر سایت 240
کارگاه آشنایی با حیطه‌های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی نوشته شده توسط مدیر سایت 216
برگزاری کارگاه «روش بهره برداری از امکانات الکترونیکی در تحقیقات نوشته شده توسط مدیر سایت 477
برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی نوشته شده توسط مدیر سایت 1041
شما اینجا هستید: خانه فعالیت‌های‌انجمن کارگاه آموزشی