جمعه, 28 تیر 1398
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه آموزشی سنجش پذیری و مقیاس سازی در تحلیل مفاهیم قرآنی نوشته شده توسط مدیر سایت 32
کارگاه یک روزه انسان و روابط اجتماعی در سنت شیعی با تاکید بر نهج البلاغه نوشته شده توسط مدیر سایت 25
کارگاه آموزشی بین المللی تحقیقات تفسیری هرمنوتیکی از دیدگاه اسلام و مسیحیت نوشته شده توسط مدیر سایت 753
کارگاه آموزشی معناشناسی ایمان در قرآن کریم نوشته شده توسط مدیر سایت 712
کارگاه آموزشی بین المللی تفسیر هرمنوتیک کتاب های مقدس نوشته شده توسط مدیر سایت 789
کارگاه آموزشی آشنایی با حیطه های معنا شناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی نوشته شده توسط مدیر سایت 857
کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تحلیلی نوشته شده توسط مدیر سایت 798
کارگاه آموزش نرم‌افزارهای یادداشت‌برداری و مهارت‌های تخصصی نوشته شده توسط مدیر سایت 718
کارگاه آشنایی با تاریخ خط عربی و رسم ‌المصحف نوشته شده توسط مدیر سایت 728
کارگاه آشنایی با حیطه‌های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی نوشته شده توسط مدیر سایت 701
شما اینجا هستید: خانه فعالیت‌های‌انجمن کارگاه آموزشی