سه شنبه, 01 تیر 1400
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه آموزشی: آشنایی با رویکرد تاریخ انگاره و اندیشه در مطالعات قرآنی ـ اسلامی(1): کلیات، مفاهیم و جریان‌ها نوشته شده توسط مدیر سایت 119
کارگاه آموزشی آشنایی با کاربست رویکردهای انسان‌شناختی در مطالعات قرآنی و اسلامی نوشته شده توسط مدیر سایت 122
کارگاه آنلاین «آشنایی با کاربست رویکردهای انسان‌شناختی در مطالعات قرآنی و اسلامی» نوشته شده توسط مدیر سایت 83
کارگاه آنلاین آشنایی با رویکرد تاریخ انگاره و اندیشه: اصطلاح شناسی، ویژگی‌ها و کلیات نوشته شده توسط مدیر سایت 76
کارگاه آنلاین آشنایی با روش ها، رویکردها و مکاتب تفسیری نوشته شده توسط مدیر سایت 75
کارگاه تنظیم و نگارش نامه در مکاتبات بین المللی دانشگاهی به زبان انگلیسی نوشته شده توسط مدیر سایت 100
کارگاه آموزشی معناشناسی و مطالعات قرآنی نوشته شده توسط مدیر سایت 138
كارگاه آشنایی با مقاله نویسی در ژورنال هال بین المللی مطالعات اسلامی نوشته شده توسط مدیر سایت 134
کارگاه تعقل نصی نوشته شده توسط مدیر سایت 114
کارگاه آموزشی سنجش پذیری و مقیاس سازی در تحلیل مفاهیم قرآنی نوشته شده توسط مدیر سایت 604
شما اینجا هستید: خانه فعالیت‌های‌انجمن کارگاه آموزشی