پنج شنبه, 05 ارديبهشت 1398

همایش کاربرد رویکرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآن کریم

این همایش به همت آقای دکتر فرهنگ مهروش  و در شانزدهم اسفند ماه سال جاری در دانشگاه آزاد اسلامی شهر گرگان برگزار شد اگرچه مقدمات آن از سال گذشته فراهم شده بود. کمیتۀ علمی همایش : دکتر احمد پاکتچی، دکتر فروغ پارسا، فرامرز حاج منوچهری، دکتر هادی رهنما، دکتر سید محمد هادی گرامی، دکتر فرهنگ مهروش و دکتر یحیی میرحسینی بودند. انجمن و اعضای آن نیز در شمار برگزارکنندگان همایش بودند. از اعضای هیأت مدیره خانم پارسا و قبادی و از اعضا خانم حاج اکبری خانم حسینی و آقایان مهروش ،گرامی ،میرحسینی و باقری در همایش شرکت داشتند. جناب مهروش اسکان اعضای انجمن در گرگان را هم بعهده گرفته بودند ولی تعداد بیشتری شرکت نکردند. در واقع این همایش در راستای راهبرد انجمن یعنی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم تدارک شده بود.

شما اینجا هستید: خانه فعالیت‌های‌انجمن نشست ها همایش کاربرد رویکرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآن کریم