نکوداشت اساتید پیشکسوت مطالعات قرآنی

 

 

 انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با همکاری دانشکده الهیات
دانشگاه الزهرا برگزار می نماید:

نکوداشت اساتید پیشکسوت مطالعات قرآنی

دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی
دکتر سید محمد باقر حجتی

شنبه 26 تیر ماه
1395
ساعت 10 الی 12

دانشگاه الزهراء (س).دانشکده ادبیات.تالار حافظ

از کلیه علاقمندان دعوت می نماییم در این مراسم شرکت نمایند.